• Az Ön kosara jelenleg üres!

Adatvédelmi jogok

A Forever Living Products Kft. honlapján található anyagok letöltése engedélyhez kötött, kérjük, hogy az anyagok másolásához, sokszorosításához, letöltéséhez, újra megjelentetéséhez, részben vagy egészben történő felhasználásához szíveskedjen cégünk engedélyét kérni. A szerzői illetve egyéb jog által védett anyagok jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik és következményekkel jár.
........................................

Minden olyan személy, aki partnerhálózatunkhoz csatlakozni kíván, az ehhez szükséges, kitöltött jelentkezési lap mellé csatolja az ADATVÉDELMI SZABÁLYOK című lapot, amelyet keltezéssel és aláírással lát el, és amelynek tartalma a következő:

ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

Alulírott, mint a Forever Living Products Egészségügyi, Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalma­zó Korlátolt Felelősségű Társaság (az „FLPH") termékforgalmazója (a „Forgalmazó") tudomásul veszem, hogy az FLPH felhasználhatja a rendelkezésére bocsátott írásbeli, elektronikus vagy bármilyen más for­mában birtokolt, a Forgalmazóra vonatkozó személyes adatokat, beleértve, de nem kizárólagosan, a For­galmazó lakcímét, családi állapotát, születési idejét, bizonyos személyazonosító számokat és juttatásokat (az „Adat").
Az Adat felhasználható többek között, de nem kizárólag, az FLPH mindenkor alkalmazandó üzletszabály­zata alapján járó járandóságok és jutalmak fizetésének és felülvizsgálatának, fejlesztő értékelések, termék­nyilvántartások vezetése, valamint általánosabban a biztonsági rendszerek fenntartása és fejlesztése, illetve az FLPH jogi és szerződéses kötelezettségeinek való megfelelés biztosítása céljára.

Az FLPH az Adatot ellenőrzött hozzáféréssel rendelkező adatbázisban tárolhatja a Magyar Köztársaságban és az Amerikai Egyesült Allamokban mind papíron, mind elektronikus formában. Az elektronikus adatbá­zisokat erre külön feljogosított személyzet kezeli és ellenőrzi, kizárólag a feljogosított használók férhetnek hozzá. Az FLPH bizonyos információkat, mint név és elérhetőség, belső könyvtárakba helyez.
Mivel az FLPH egy nagyobb, nemzetközi szinten működő cégcsoport tagja, a fent kifejtett célok megva­lósítása érdekében, valamint jelentések és cégcsoport adminisztrációs célok miatt az Adat időről időre más társ-cégekhez és azok leányvállalataihoz, kapcsolódó vállalkozásokhoz, valamint anyavállalatokhoz kerül át. Hasonlóképpen, az FLPH-nek időről időre hatóságok, az FLPH, illetve annak bármely vagyontárgya esetleges vevője, könyvelője/könyvvizsgálója és más külső szakmai tanácsadója rendelkezésére kell bocsá­tania az Adatot. Amennyiben a feladat szempontjából lényeges, az FLPH a Forgalmazó üzleti elérhetőségét az FLPH vagy a F őre ver-cégcsoport más forgalmazói részére rendelkezésre bocsáthatja.
Bár a legtöbb esetben a címzettek a Magyar Köztársaság területén találhatók, mások az EU, az Amerikai Egyesült Államok, illetve más területeken is lehetnek, ahol a Magyar Köztársaság területén alkalmazandó adatvédelmi szabályok szintjétől eltérő adatvédelmi szabályozás alkalmazandó. Az FLPH minden tőle ész­szerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Adat biztonságát és titkosságát biztosítsa és a jogi és technikai lehetőségek fejlődésével egyidejűleg fejleszti ehhez kapcsolódó eszközeit.
A Forgalmazó rendelkezik bizonyos jogokkal az Adat időszakos felülvizsgálata és frissítése tekintetében. A fenti célból, további információért és felvilágosításért a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságához lehet fordulni.
A Forgalmazó információt szolgáltathat az általa eltartottakról, hozzátartozóiról és barátairól forgalmazási, eladási és marketing célból, valamint szükséghelyzet esetére vonatkozó elérhetőséggel kapcsolatban. Jelen nyilatkozat aláírásával a Forgalmazó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy az Adatait rendelkezésre bo­csátotta és hozzájárul az Adatainak a fent meghatározott célokra történő felhasználásához.